enms

Undergraduate

PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN (ISMP)YANG DITAWARKAN

SARJANA MUDA

Pusat Pengajian Pendidikan dan Bahasa Moden (SEML) menawarkan sebanyak ENAM (6) program peringkat Ijazah Sarjana Muda Pendidikan ISMP) seperti jadual di bawah:

No. NAMA IJAZAH KOD KPT KOD UUM MINOR

1

Sarjana Muda Pendidikan dengan Kepujian
(Perakaunan)

UT08 U9A
  1. Matematik
  2. TESL
  3. Teknologi Maklumat (Kecuali Major IT)
  4. Pendidikan Moral (Kecuali Major Pendidikan Moral)
  5. Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan
  6. Bahasa Melayu
  7. Pendidikan Sejarah
  8. Pendidikan Islam

2

Sarjana Muda Pendidikan dengan Kepujian
(Teknologi Maklumat)
UT20 U9B

3

Sarjana Muda Pendidikan dengan Kepujian
(Pengurusan Perniagaan)
UT21 U9C

4

Sarjana Muda Pendidikan dengan Kepujian
(Pendidikan Moral)
UT41 -

5

Sarjana Muda Pendidikan dengan Kepujian
(Bimbingan dan Kaunseling)
UT04 -

6

Sarjana Muda Pendidikan dengan Kepujian
(Pengajaran Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Kedua)
- - Pendidikan Moral

STRUKTUR PROGRAM

TEKNOLOGI MAKLUMAT

Program Ijazah Sarjana Muda Pendidikan dengan Kepujian (Teknologi Maklumat) mengandungi 6 komponen seperti di bawah:

KOMPONEN JAM KREDIT
A. TERAS UNIVERSITI 25
B. TERAS PROGRAM 48
C. TERAS PENDIDIKAN 26
D. MINOR 21/23
E. KURSUS KAEDAH & PRAKTIKUM KEGURUAN 14/15
F. ELEKTIF BEBAS 3
JUMLAH KESELURUHAN 137/139
A. Teras Universiti (25 Jam Kredit)
Kod Kursus Nama Kursus Jam Kredit
SADN1013 Tamadun Islam dan Asia 3
SADN1033 Kenegaraan Malaysia 3
SADN1043 Hubungan Etnik 3
SBLE1033 English for Communication I 3
SBLE1043 English for Communication II 3
SBLE2103 Process Writing 3
SADE1013 Asas Keusahawanan 3
VKXXXXXX Kokurikulum 4

Pilih SATU (1) bidang Kokurikulum yang diminati dan pelajar tertakluk kepada syarat-syarat yang ditetapkan di bawah bidang tersebut.

B. Teras Program (48 Jam Kredit)
Kod Kursus Nama Kursus Jam Kredit
SGDM2013 Asas Teknologi Multimedia dalam Pendidikan 3
SGDM2023 Reka Bentuk Pengajaran 3
SGDM3013 Pembangunan Grafik dan Animasi untuk Pendidikan 3
SGDM3023 Pembangunan Audio dan Video untuk Pendidikan 3
SGDM3043 Pembangunan Pengajaran Berasaskan Web 3
SGDT2053 Pengaturcaraan Visual Basic 3
SGDT3153 Perancangan & Pengurusan Teknologi dalam Pendidikan 3
STIA1014 Pengaturcaraan Awalan 4
STIA2024 Struktur Data dan Analisis Algoritma 4
STID3014 Sistem Pangkalan Data dan Capaian Maklumat 4
STID3024 Analisis dan Reka Bentuk Sistem 4
STIJ2024 Asas Rangkaian 4
STIK1014 Organisasi Sistem Komputer 4
STIV2013 Interaksi Manusia dan Komputer 3
C. Teras Pendidikan (26 Jam Kredit)